Новини
Лятна лидерска академия

От 25 юни до 1 юли се проведе Лятна лидерска академия за участиците в Детска лидерска академия. Разположена сред двеста годишна гора, учебно-научна база на Софийски университет в местност Гюлечица се превърна в дом на игри, забавления, творчески задачи, лагерен огън и учебни занятия.

Пред базата децата засадиха градина от специални, устойчиви на планинския климат растения, любезно предоставени от господин Димитър Милушев от озеленителна фирма “Съни Гардънс”.

Гост на децата около лагерния огън беше господин Младен Велков от “Президентски клуб - България” - ключов партньор на Детска лидерска академия. Заедно с един от нашите лектори госпожа Снежана Георгиева, господин Велков беше жури в играта със състезателен характер “Опазване на яйце фаберже”.

Галерия

Регистриране на търговска марка “Детска лидерска академия”

Считано от 5 юни 2017 г. “Детска лидерска академия” е вписана в регистъра на Патентно ведомство на Република България с регистров номер 97647 като запазена търговска марка и се ползва с всички права, гарантирани от Закона за марките и географските означения и от приложимата нормативна база.

Наименованието “Детска лидерска академия” и/или прилежащото му изображение не могат да бъдат ползвани по никакъв начин без изричното разрешение на правоносителя.