За нас
За нас
Какво е Детска лидерска академия?

Детска лидерска академия стартира през 2015 г. като съвместен проект на Академия Президент и три столични училища под патронажа на Министерството на образованието и  науката и Регионалното управление на образованието - София град. Програмата е предназначена за ученици от 5 до 11 клас, разпределени в две възрастови групи - 5-7 клас и 9-11 клас.

Нашата цел:

Да открием естествените лидери сред децата и да им помогнем да формират качества и умения, за да реализират лидерския си потенциал.

Нашата програма:

Програмата е подготвена и реализирана от високо ефективен екип педагози и психолози, действащи управленци от бизнеса и администрацията. Разделена е на 2 етапа. Всеки етап е с продължителност 3 месеца.

I ниво:

 • Лидерство и лидери. Себепредставяне
 • Работа в екип
 • Техники за генериране на идеи
 • Проектен цикъл и управление на проект
 • Финансова грамотност
 • Управление на времето
 • Ефективна комуникация
 • Творческо мислене
 • Вземане на решения
 • Техники за ефективно въздействие
 • Протокол и етикет
 • Разработване и представяне на дипломен проект

II ниво:

 • Целеполагане
 • Планиране
 • Мислене извън рамката
 • Управление на проекти
 • Вземане на решения
 • Стилове на учене
 • Лидерски стилове
 • Убеждаваща комуникация
 • Водене на преговори
 • Управление на екип
 • Поведение в обществото
 • Разработване и представяне на дипломен проект

III ниво: "Умения на бъдещето"

 •  Комплексно решаване на проблеми
 •  Критическо мислене
 •  Оценка на ситуацията и вземане на решение
 •  Управение на хора
 •  Справяне в ситуация в условия на ограничени ресурси
 •  Креативност
 •  Координация с други хора
 •  Водене на преговори
 •  Гъвкавост на ума
 •  Спонтанна публична реч

 

Лятна лидрерска академия

В края на всяка учебна година се провежда изнесен практически модул под формата на тренировъчен лагер. В него   участници от различните групи отработват наученото от програмата на Детска лидерска академия в условия на състезателни игри, практически задачи, спортни занимания. Провежда се в рамките на 6 дни в подходяща база сред красивата природа на България при ограничено използване на интернет и комуникационни устройтва.