За нас
За нас
Какво е Детска лидерска академия?

Детска лидерска академия стартира през 2015 г. като съвместен проект на Академия Президент и  три столични училища  под патронажа на Министерство на образованието и науката и Регионален инспекторат по образованието - София град. Програмата е предназначена за ученици от 5-и до 11-и клас,  разпределени в 2 възрастови групи:  5 - 7 клас и 9 - 11 клас.

Нашата цел:

Да открием естествените лидери сред децата и да им помогнем да формират качества и умения, за да реализират лидерския си потенциал.

Нашата програма:

Програмата е подготвена и реализирана от високо ефективен екип педагози и психолози, действащи управленци от бизнеса и администрацията. Разделена е на 2 етапа. Всеки етап е с продължителност 3 месеца.

I ниво:

 • Лидерство и лидери. Себепредставяне
 • Работа в екип
 • Техники за генериране на идеи
 • Проектен цикъл и управление на проект
 • Финансова грамотност
 • Управление на времето
 • Ефективна комуникация
 • Творческо мислене
 • Вземане на решения
 • Техники за ефективно въздействие
 • Протокол и етикет
 • Разработване и представяне на дипломен проект

II ниво:

 • Целеполагане
 • Планиране
 • Мислене извън рамката
 • Управление на проекти
 • Вземане на решения
 • Стилове на учене
 • Лидерски стилове
 • Убеждаваща комуникация
 • Водене на преговори
 • Управление на екип
 • Поведение в обществото
 • Разработване и представяне на дипломен проект