Partners

Университетът е създаден през 1888 г., той е. първото българско висше училище.

Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиции. Софийски университет заема челните места по повечето показатели в рейтинговата система на висшите училища в България и сред седемстотинте най-добри университети в света.

Историята на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" може да бъде проследена до далечната 1922 г., когато с указ на Н.В. Цар Борис III е създадено телеграфопощенско и железопътно училище. През 200 4 г. Министерски съвет взима решение за преобразуването му в университет по транспорт. Във ВТУ "Тодор Каблешков" в модерни програми и условия за обучения се подготвят специалисти за транспортната, логистична, спедиционната и комуникационната индустрия.

Президентски клуб България е създаден на 01.03.2006 година като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза.

В него членуват млади хора, собственици на бизнес в различни сфери на българската икономика, ръководители на предприятия и организации, с успешна професионална реализация и активна гражданска позиция.

Членовете на Президентски клуб България вярват, че здравето, свободата и богатството започват от човешкия ум, и че могат за бъдат здрави, успешни, свободни и богати в Родината България.

Издателство СОФТПРЕС е основано през 1994 година от студенти по информатика във ФМИ на СУ, които съзират необходимостта от качествена и достъпна специализирана литература за компютри, софтуер и програмиране. Поредиците на СОФТПРЕС Step By Step, Classroom In a Book и В лесни стъпки... помагат на няколко различни поколения да усвоят компютърната грамотност, работата с интернет и специализираните програми. В същото време СОФТПРЕС издава на български език и най-важните професионални заглавия от различни области на IT бранша.

Да вдъхновява своите читатели, да им помага да се развиват и усъвършенстват – това е мисията на издателство AMG Publishing. То e основано през 2006 г. и от тогава до сега се е утвърдило в области като популярна психология, бизнес и здравословен начин на живот.

От 2010 г. екипът разширява обхвата на заглавията с художествена литература, а през 2016 г. излиза първата young adult книга.

В каталога на AMG Publishing ще откриете автори като Ричард Брансън, Наполеон Хил, Тамара Мелън, Остин Клиън.

"Жената днес" е най-старото списание в България. Излиза без пркъсване от 1945 година и отдавна се е превърнало в институция за поколения българки. И до днес, въпреки голямото разнообразие и конкуренция на пазара, "Жената днес" е запазило реномето си на авторитетна и уважавана медия, в която известни и талантливи автори обсъждат теми, които касаят жените - от целия спектър - социални, културни и емоционални.

Институтът за етнография и фоклористика с етнографски музей към Българска академия на науката е националният център за етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания. Разполага с богати библиотеки и архиви (теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания и др.), а Националният етнографски музей съхранява десетки хиляди обекти, цялостно представящи българската традиционна култура.

Детска лидерска академия се радва на успешно и плодотворно сътрудничество с редица училища:

32 СУИЧЕ “Св. Климент Охридски”, гр. София

34 ОУ "Стою Шишков", гр. София

51 СУ “Елисавета Багряна”, гр. София

97 СУ “Братя Миладинови”, гр. София

104 ОУ “Захари Стоянов”, гр. София

120 ОУ “Г. С. Раковски”, гр. София

139 ОУ "Захарий Круша", гр. София

192 СУ “Христо Ботев”, гр. София

Технологично училище към Технически университет - София

НПМГ "Акад. Любомир Чакалов"

ПГТЕ "Хенри Форд"