Новини
Новини
Защита на дипломни проекти II ниво

На 13 януари 2018 г. защитиха дипломните проекти участниците в първата група от II ниво на Детска лидерска академия. Заданието, по което младежите се готвиха, беше да формулират значими за тях проблеми на образователната система и да предложат варианти за решаването им.

Проектите бяха защитени пред консултативна група в състав адвокат Петя Кръстева, Димитър Иванов - предприемач в областта на информационните технологии и софтуерните решения, Димитър Николов - преподавател в Технически университет - София и прилежащото му Технологично училище "Електронни системи" и Яна Ганева и Мила Делчева от Ученически съвет на НФСГ. Целта на групата беше да помогне на децата да изяснят в пълнота и да формулират коректно проблемите, които биха искали да решат. 

Защитата прерастна в пълноценна и ползотворна дискусия, която показа, че децата са се готвили целенасочено и по същество и имат ясно разбиране за проблемите в системата, както и визия и идеи за решаването им.